Wat is vermogensplanning?

Vermogensplanning is het structureren, organiseren en overdragen van vermogen. Bij Bureau voor Financiële Rust brengen we uw totale financiële situatie in kaart en kijken we wat er nodig is om uw toekomstdoelen te bereiken. Daarbij kijken we verder dan het saldo op uw bankrekening. Ook zaken als uw hypotheek, pensioen (levens)testament, beleggingen en andere belangrijke zaken nemen we mee.Vervolgens maken we een concreet plan voor de toekomst.

Het vermogensplan

Afhankelijk van uw financiële middelen, wensen en risicoprofiel maken we een vermogensplan. Een plan voor de toekomst, dat omschrijft hoe u uw vermogen het beste inzet om uw doelen te bereiken. Denk aan het herstructureren van uw vermogen, vermogensopbouw en het opstellen van schenkingsplannen voor uw kinderen. In het vermogensplan houden we rekening met uw levenssituatie en financiële positie. Denk aan:

  • Uw leeftijd en levensstijl;

  • Bezittingen en schulden.

  • Inkomensrisico’s;

  • Carrièremogelijkheden;

  • Beleggingshorizon;

  • Pensioenwensen.

Met het vermogensplan behaalt u uw doelen, zónder onnodige risico’s te lopen. Verandert er iets in uw situatie? Dan passen we het vermogensplan aan. Bij Bureau voor Financiële Rust bent u namelijk verzekerd van optimale begeleiding.

Begeleiding

Veranderingen in uw persoonlijke en financiële situatie, nieuwe wet- en regelgeving, andere doelen; ze hebben allemaal invloed op uw vermogensplan. Daarom evalueren we samen regelmatig de voortgang om uw plan op koers te houden. Zo zijn we uw onafhankelijke, betrouwbare partner die het plan nauwlettend volgt. Met maar één doel: het behalen van uw doelstellingen op de lange termijn.

Waarom Bureau voor Financiële Rust?

  • Financieel advies, coaching én begeleiding voor zo lang dat u wenst;

  • Één vertrouwd aanspreekpunt;

  • Jarenlange ervaring.

Investeren in uw toekomst in 3 stappen

1. Introductiegesprek

Inventarisatie van uw huidige financiële middelen en geldstromen in de toekomst.

2.  Vermogensplan

Plan voor de lange termijn.

3. Continue monitoring en begeleiding

Uw vertrouwde partner.