Wat is het Financiële Rust Pakket?

Met het Financiële Rust pakket gaan we uw plan ontwikkelen, uitvoeren en monitoren. Het zijn de laatste drie stappen in ‘De Weg naar Financiële Rust’.

Ontwikkeling van het plan voor uw Financiële Rust

We stellen een ‘plan voor Financiële Rust’ op; een uitgebreid financieel rapport, waarin we de uitkomsten van de QuickScan in woord en beeld weergeven. Daaruit volgen concrete adviezen voor uw financiële leven, het laten groeien van uw vermogen en het oplossen van gevonden knelpunten.

Activering en implementatie van uw plan

Een plan slaagt alleen als dat goed wordt uitgevoerd. Daarom maken we een overzicht van de activiteiten die nodig zijn om het plan te realiseren, in volgorde van belangrijkheid. Denk aan het in kaart brengen en afdekken van risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden. Het opstellen of updaten van een (levens)testament, beleggen, een schenkingsplan voor uw kinderen of het aanpassen van uw huwelijkse voorwaarden. Vervolgens gaan we deze acties (samen) uitvoeren.

Regie op uw Financiële Rust

Uw wensen en behoeften kunnen veranderen. Uw financiële situatie en de omstandigheden waar u geen invloed op heeft ook. Daarom hebben we periodiek een afspraak om de QuickScan en uw Plan voor Financiële Rust opnieuw door te nemen. Wij houden u op koers en geven aan wanneer we denken dat bijsturing wenselijk is. Zo beheren we met zorg en aandacht uw financiële portefeuille. Zo lang als u wenst.

Resultaat van Financiële Rust

  • Overzicht van uw huidige financiële leven;

  • Inzicht in de waarden die voor u belangrijk zijn;

  • Een schets van uw wensen voor de toekomst;

  • Heldere doelen voor uw financiële toekomst;

  • Een realistisch beeld van uw financiële toekomst;

  • Rationele beslissingen die toch goed voelen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Maak een vrijblijvende afspraak.

Afspraak maken